Зертхана мақсаты мен міндеттері төмендегідей болып табылатын мультивекторлық зерттеулер жүргізеді:

  • микроорганизмдердің дәріге тұрақтылық механизмін зерттеу және оны аолу жолдарының мүмкіндіктерін іздестіру;
  • NGS – IonTorrent PGM, РНК-секвенирлеуді пайдалана отырып микрооргаинзмдердің ДНҚ толық генді және жартылай секвенирлеу;
  • Шынайы уақыт тәртібінде полимерлік тізбектік реакция әдісімен гендердің экспрессия деңгейін зерттеу;
  • жаңа дәрілік препараттардың болашақ технологияларды өндірудің теориялық негізі сияқты жаңа препараттарды алудың әдістерін әзірлеу;
  • in vitro химиялық және биологиялық табиғи заттардың вирустқа қарсы белсенділігі мен қауіпсіздігін анықтау;
  • иммунды ферменттік талдаудың әдісімен вирусты инфекцияның диагностикасы;
  • адамның гормондық дәрежесін анықтау: гипофиздің тиреотроптық гормоны, қалқанша без гормондары, жыныстық гормондар және т.б.;
  • миркобтық және вирустық табиғат патогендерін анықтау үшін полимерлік цептік реакция негізінде тест-жүйе әзірлеу;
  • вирусты инфекцияны тиімді емдеу мониторингі: иммунды ферменттік талдау әдісі арқылы иммунологиялық вирусқа қарсы дәреженің динамикаға бақылау жасау, полмерлік тізбектік реакция әдісімен (real-time) емдеу үрдісінде «вирустық жүктемеге» бақылау жасау.

Зертхананың артықшылықтары арасында ISO және GLP стандарттарын пайдалана отырып әзірленген валидацияланған Стандартты операциялық шаралар (СОШ) мен тест-шараларды  (ТШ) реттейтін зерттеулерді жүргізудің жоғары деңгейін атап кету керек.  Зертханамен туберкулездің үш штаммдардың аннотирлеу мен толық генді секвинерлеуі жүргізілді, алынған нәтижелер NCBIхалықаралық деректер базасында сақталады.

Зертхана штатында бір Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі, бір биологиялық ғылымдар докторы мен екі биология ғылымдарының кандидаты жұмыс жасайды.

WordPress Lightbox