Ғылыми кеңес (әрі қарай  – ҒК)  ғылыми және ғылыми –техникалық қызмет жөніндегі «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-ның (әрі қарай- Ғылыми орталық) тұрақты әрекет ететін кеңестік- кеңесші орган болып табылады.

ҒК өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конститутциясын, Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» заңын, Қазақстан республикасының «Білім туралы» заңын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 12 шілдедегі № 1059 қаулысымен мақұлданған «Қазақстан Республикасының ғылыми және ғылыми-техникалық саясат тұжырымдамасын» және өзге ғылыми ұйымдардың қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ Ғылыми орталықтың Жарғысын, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік- техникалық құжаттары мен басшылық ету директивтерін басшылыққа алады.

Ғылыми кеңес қызметінің негізгі мақсаттары мен міндеттері:

  • Бірыңғай ғылыми стратегияны жүргізуді, инфекцияға қарсы жаңы препараттарды және басқа инновациялық ғылыми жобаларды әзірлеу шеңберінде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-өнеркәсіптік жұмыстарды орындау кезінде ғылыми-техникалық саясатты іске асыруды қамтамасыз ету;
  • Ғылыми орталықтың зертханалары мен құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми қызметін үйлестіру;
  • Ғылыми орталықтың ғылыми-зерттеу қызметінің басым бағыттарын анықтау;
  • Ғылымды басқару мен ұйымдастырудың демократиялық нысандарын, оның ішінде жалпы мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты қалыптастырып, іске асыруға қатысу жөніндегі мемлекеттік органдармен, ғылыми қауымдастықтармен Ғылыми орталықтың өзара әрекетінің бағыттарын іздеуді дамыту;
  • Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру тәжірибесін зерттеу және тарату;
  • Халықаралық ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамытуға бірлесе әрекет ету.

Ғылыми кеңестің қызметтері

Өз мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу үшін Ғылыми кеңес төмендегі жұмыстарды атқарады:

  • Ғылыми орталықтың ғылыми-ұйымдастыру және ғылыми-зерттеу қызметтерін дамыту стратегиясын әзірлеу және енгізу;
  • Ғылыми орталықтың іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеулерін ұйымдастыру және үйлестіру;
  • Ғылыми-техникалық бағдарламалар шеңберінде ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруда ғылыми ұйымдармен,  жоғары оқу орындарымен және ғылыми қызметкерлермен Ғылыми орталықтың өзара әрекет етудің негізгі бағыттарын анықтау;
  • Ғылыми орталықтың ғылыми-зерттеу қызметі саласындағы халықаралық ынтымақтастық бағыттарын дамыту бойынша ұсынымдар;
  • Ғылыми  орталықтың ғылыми-зерттеу қызметі жоспарының жобаларын қарау және бекіту;
  • Құрылымдық бөлімшелердің, олардың басшыларының және жеке ғылыми қызметкерлерінің ғылыми және өндірістік қызметі туралы есептерді тыңдау;
  • Ғылыми кадрларды (магистратура, аспирантура, докторантура, ғылыми қызметкерлерді тағылымдау) даярлау және біліктілігін арттыруға байланысты мәселелерін талқылау; ғалымдардың өздерінің ғылыми қызметкерлерді даярлау туралы есептерін жүйелі тыңдау;
  • Диссертация тақырыптарын қарау және мақұлдау, сондай-ақ диссертация тақырыптары бойынша  ұсыныстар беру;
  • Ғылыми еңбектердің, ғылыми жаңалықтардың және өнертабыстарының авторларын мемлекеттік наградалар мен жүлделерге ұсыну;
  • Ғылымның дамуына үлкен үлес қосқан Ғылыми орталықтың ғылыми қызметкерлерді заңнамада белгіленген тәртіппен Ғылыми және құрметті атақтарға үміткерді ұсыну;
  • Ғылыми-зерттеу бөлімдерінің, зертханалардың басшыларының, бас және жетекші, аға және кіші ғылыми қызметкерлердің атқарып отырған лауазымдар   үміткерінің қызметтерінің нәтижелерін талқылау;
  • Жеке ұжым мен ғылыми қызметкерлердің  ғылыми жұмыстарын жариялау бойынша ұсыныстар;
  • Өз құзіреті шегінде өзге мәселелерді қарау.

Ғылыми кеңестің құрылымы

Ғылыми кеңестің төрағасы Ғылыми орталықтың Басқарма Төрағасы немесе Ғылыми жетекші, ал оның орынбасары – Ғылым жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары болып табылады. Ғылыми кеңестің төрағасы болмаған жағдайда, Ғылыми кеңестің төрағасының міндетін оның орынбасары атқарады.

Ғылыми кеңестің мүшелері Орталықтың құрылымдық бөлімшелері мен зертхана басшылары, Ғылыми орталықтың жетекші ғалымдары мен ғылыми қызметкерлері, ал сондай-ақ  Ғылыми орталықпен қызмет жасайтын ғылыми-техникалық бағдарламалардың бірлесе орындаушы ұйымдар бола алады. Ғылыми кеңестің жұмысына инфекцияны емдеу әдістері мен инфекцияға қарсы препараттарды жасау саласында теориялық және тәжірибелік жетістіктері бар, ғылыми дәрежеге, тиісті біліктілікке ие кәсіпорындар мен зауыттар, жоғары оқу орындар,  мемлекетті және ғылыми және ғылыми-техникалық ұйымдардың қызметкерлері тартыла алады.

WordPress Lightbox