«ИҚПҒО» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сай оның қағидаларын енгізуге бағытталған және корпоративтік басқаруға байланысты айтарлықтай корпоративтік оқиғаларды келесідей ашып көрсетуге болады:

2022 жылға дейін:

Еңбекақы төлеу қорын 17 325 мың теңгеге ұлғайтумен және штат санын 4 бірлікке (барлығы 153 бірлік)ұлғайтумен қоғамның ұйымдық құрылымы бекітілді;
Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 2022 жылға арналған нысаналы мәні бар қызметтің түйінді көрсеткіштері (ҚТК) бекітілді;
Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы болып Құрманғали Төлегенұлы Купялов өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл және сынақ мерзімі 3 (үш) ай, 2022 жылғы 24 наурыздан бастап тағайындалды;
Ли Галина Федоровна 2022 жылғы 24 наурыздан бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіміне қоғамның комплаенс-қызметінің басшысы болып тағайындалды ма;
Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары болып 2022 жылғы 24 наурыздан бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіміне Ақтоқты Әбдіқадырқызы Төреханова тағайындалды және Қоғам Басқармасының мүшесі болып сайланды.

2021 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізудің жоспар-кестесі бекітілді;
Директорлар кеңесі мүшелерінің ұсыныстарын ескере отырып, ішкі аудит қызметі туралы ереже және ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық нұсқаулығының жаңа редакциясы;
2022 жылға Қоғамның еңбекақы төлеу қорын ұлғайту 579 294 мың теңге сомасында бекітілді

2020 жылға дейін:

Қоғамның аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым анықталды (Жалғыз акционердің 13.03.2020 ж. № 19-Н бұйрығы).

Қоғамның қызметі туралы жылдық есеп бекітілді (Жалғыз акционердің 2020 жылғы 12 маусымдағы № 45-Н бұйрығы).

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және таза табысты бөлу тәртібі бекітілді (Жалғыз акционердің 2020 жылғы 15 шілдедегі № 53-Н бұйрығы), сондай-ақ акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеу жүзеге асырылды (02.04.2020 ж. № 208 төлем тапсырмасы).

2019 жылға дейін:

ҚР ИИДМ ИДӨҚК Қоғамның Жалғыз акционерінің ұсынымымен Қоғамның жаңа ұйымдастыру құрылымы бекітілді;

2017-2021 жылдарға арналған Қоғамның түзетілген Даму жоспары, оның ішінде 2019 және 2020 жылдарға түзетулер бекітілді;

Қоғамның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігінің аудитын жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне төлем мөлшері анықталды.

Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне арналған дивидендтердің төлемдері жасалды (2019 жылғы 17 мамырдағы № 377 төлем қағаздары);

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен таза кірісті бөлу тәртібі бекітілді  (Жалғыз акционердің 2019 жылғы 17 мамырдағы №49-н бұйрығы);

2018 жылға дейін:

Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне арналған дивидендтердің төлемдері жасалды (2018 жылғы 04 маусымдағы № 350 төлем қағаздары);

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен таза кірісті бөлу тәртібі бекітілді  (Жалғыз акционердің 2018 жылғы 01 маусымдағы №77-ш бұйрығы);

Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы қайта бекітілді (ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің- Жалғыз акционердің 2018 жылғы 08 ақпандағы № 10 бұйрығы);

Қазақстан Республикасы Әділет органында жаңа редакциядағы  Жарғы тіркелді (№ 427 бұйрық);

Жаңа редакциядағы Қоғамның Корпоративтік басқару кодексі бекітілді (ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің- Жалғыз акционердің 2018 жылғы 08 ақпандағы № 10 бұйрығы).

2017 жылға дейін:

Қоғамның Басқарма Төрағасының ғылым жөніндегі, өндіріс және клиникалық сынақ жөніндегі және қаржы және экономика жөніндегі орынбасарлары Курманбеков А.С., Азембаев А.А., Абильдаева А.Р.  2021 жылғы 01 қаңтарға дейінгі жаңа мерзімге  үш жылға сайланды.  сәйкесінше (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 20 желтоқсандағы  шешімі № 06 хаттамасы);

«ИҚПҒО» АҚ акцияяларының  мемлекеттік пакеттеріне иелік ету және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетіне берілді (№33 қабылдап-тапсыру актісі);

Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтерге төлемдер жасалды (2017 жылғы 15 мамырдағы № 393 төлем қағаздары);

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен таза кірісті бөлу тәртібі бекітілді  (Жалғыз акционердің 2017 жылғы 12 мамырдағы  №132 нқ бұйрығы);

Қоғамның Директорлар Кеңесінің жаңа құрамы  бекітілді  (Жалғыз акционердің 2017 жылғы 13 сәуірдегі  № 103 бұйрығы);

Жаңа редакциядағы Қоғамның Корпоративтік басқару кодексі бекітілді (Жалғыз акционердің 2017 жылғы 24 қаңтардағы   № 15 бұйрығы приказ);

2016 жылға дейін:

ҚР ӘМ Алматы қаласы Әділет департаменті Бостандық ауданының Әділет басқармасымен жаңа редакциядағы «ИҚПҒО» АҚ –ның Жарғысының мемлекеттік тіркеуі жүргізілді;

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен таза кірісті бөлу тәртібі бекітілді  (Жалғыз акционердің 2016 жылғы 16 мамырдағы  №98- нқ бұйрығы);

Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтерге төлемдер жасалды (2016 жылғы 20 мамырдағы № 268 төлем қағаздары);

2015 жылға дейін:

Басқарма Төрағасының Өндіріс және клиникалық сынақтар жөніндегі орынбасары А.А.Азембаев сайланды;

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен «ИҚПҒО» АҚ акцияларын шығарудың Проспектісіне толықтырулары тірркелді  (2015 жылғы 24 тамыздағы  33-3-02/6771 хат);

2014 жылы 29 желтоқсанда акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтердің төлемдері жасалды (№425 төлем қағаздары) және ( №1423 төлем қағаздары);

2014 жылға арналған жылдық қаржылық есептілік пен таза кірісті бөлу тәртібі бекітілді (Жалғыз акционердің 2015 жылғы 28 мамырдағы  №104-нқ бұйрығы);

«ИҚПҒО» АҚ акцияяларының  мемлекеттік пакеттеріне иелік ету және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетіне берілді (№02 қабылдап-тапсыру актісі);

ҚР ӘМ Алматы қаласы Әділет департаменті Бостандық ауданының Әділет басқармасымен «ИҚПҒО» АҚ –ның Жарғысының мемлекеттік тіркеуі жүргізілді;

2014 жылға дейін:

Акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтердің төлемдері жасалды;

2013 жылға арналған жылдық қаржылық есептілік пен таза кірісті бөлу тәртібі бекітілді (Жалғыз акционердің 2014 жылғы 29 тамыздағы  №46 бұйрығы).

WordPress Lightbox