Зертхана жұмысының негізгі бағыттары – ISO және GLP халықаралық стандарттарына негізделген және биологиялық белсенді заттардың, субстанциялар мен медицина мен аралас салада пайдалануға арналған препараттарды жасауға бағытталған, биологиялық белсенді заттардың жаңа түрлерін қалыптастыру жолдары мен механизмдерін зерттеуге бағытталған зерттеудің ғылыми-әдістемелік және аналитикалық қолдау.

Зертхана МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2007 «Сынақ және калибрлік зертханалардың құзіреттілігіне жалпы талаптар»; ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджментінің жүйесі. Талаптар» стандартына және GLP ЭЫДҰ Тиісті зертханалық тәжірибе қағидаларына  ENV/MC/CHEM(98)17 (1997 ж. қайта қаралаған) сәйкес аккредиттелді. Зертхана штатында химия ғылымдарының және техника ғылымдарының кандидаттары қызмет жасайды.

ЗЕРТХАНАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

    • «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ әзірлеуіне қолданылатын химиялық және биологиялық объектілерді талдаудың жаңа әдістерін жасау, оларды жетілдіру және фазалық-молекулалық құрамды, термиялық қасиеттерді, спектрлік сипаттамаларын және т.б. зерттеудің жаңа әдістерін жасау;
    • Капиллярлы электрофорез, ультракүлгін және көрінетін спектроскопия, сұйық және газ хроматографиясы, термиялық талдау және электрохимия әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулерді аналитикалық қамтамасыз ету;
    • жаңа заттар мен үрдістердің ғылыми зерттеу, олардың бақылау әдістерін жасау.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОРЛАР МЕН МҮМКІНДІКТЕР:

Зертхана заманауи NETZSCH STA-449 F1 Jupiter термикалық талдау, Agilent 1600 диодты матрицамен, Agilent 1200 капиллярлық электрофорезбен,  рефрактометр және  флуоресценттік  детектормен,  масс-селективті  детектор Agilent 6890N газды  хроматографпен және 300 000 затқа арналған кітапханамен,  УФ-спектрофотометр Лямбда-35 «Perkin Elmer», «Metrohm AG Ltd» автоматты титратормен,   Seven Multi S40 «Mettler Toledo» аралас өлшеуішпен, Waters 1525 сұйықтық хроматографоммен, спектрофотометриялық және кондуктометриялық  детектормен жабдықталған.
Бұл жабдықтар NETZSCH, AGILENT, PERKIN ELMER, METTLER TOLEDO, WATERS сияқты әлемнің жетекші өндірушілерінен алынған, Это оборудование от ведущих мировых производителей, таких как NETZSCH, AGILENT, PERKIN ELMER, METTLER TOLEDO, WATERS, капиллярлық электрофорез, ультракүлгін және көрінетін спектроскопия, сұйық және газ хроматографиясы, термиялық талдау және электрохимия арқылы GLP- зерттеулерін жүргізу үшін фармацевтикалық препараттардың әртүрлі нысандарын талдауға мүмкіндік береді.

WordPress Lightbox